top of page

Քարահունջում գիտարշավի կատարված աշխատանքների առաջին արդյունքները։

Updated: Sep 23, 2021

03.06.2021 Հունիսի 3-ին «Քարահունջ հայագիտական կենտրոնում» տեղի ունեցավ Բյուրականի աստղադիտարանի և Ճարտարապետության և շինարարարության Հայաստանի ազգային համալսարանի համատեղ կատարած «Քարահունջ» հուշարձանի չափագրման տվյալների հիման վրա կատարվող ուսումնասիրութան նախնական արդյունքների մասին Գրիգոր Բրուտյանի և Հայկ Մալխասյանի «Զօրաց Քարեր» յուշարձանի վերջին չափագրումից բխող որոշ նախնական արդիւնքների մասին» վերնագրով հոդվածի բովանդակության մասին բանախոսություն։


Բանախոս` Հայկ Մալխասյան, բ.գ.թ., Բյուրականի աստղադիտարանի գիտաշխատող։ Արդյունքները վերաբերում են «Քարահունջ աստղադիտարանում» հայտնաբերված դիտահարթակներին, անկյունավոր վէմերին և դրանց կիրառական նշանակությանը։


Նյութի մասին հակիրճ տեղեկություն կարող եք ստանալ հետևյալ հղումով`

https://www.bao.am/seminars/pdf/2021/27052021.pdf?fbclid=IwAR1WLQP5YZPX1bTF97miNNGC3ilwociFvOeTXixCRdTsYMHeRg0Z9_oDpx4


11 views0 comments
bottom of page